Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Podstawowe informacje o Uczelni

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
(dawna nazwa uczelni Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów–Przemyśl)
- pierwsza niepubliczna uczelnia akademicka w Polsce wschodniej i na Podkarpaciu.


WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, utworzoną w 1995 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisaną do rejestru szkół wyższych pod nr 75.

 • Jesteśmy jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej - co więcej, jedną z 5 (na ponad 300) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Jest to najbardziej obiektywnym dowodem najwyższego poziomu naukowego i dydaktycznego naszej Uczelni.
 • Jesteśmy jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce. Kształcimy łącznie ponad 5000 studentów.  
 • Jesteśmy także jedną z najchętniej wybieranych niepublicznych uczelni akademickich w kraju. W roku akademickim 2017/2018 studia na I roku rozpoczęło ponad 1,6 tys. nowych studentów. Jest to prawie 25 procent więcej osób niż w ubiegłym roku. Świadczy to o dużym i rosnącym zainteresowaniu młodzieży atrakcyjnymi kierunkami studiów i specjalnościami oferowanymi przez naszą Uczelnię.
 • Jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce mamy prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „administracja” i nadawania tytułu „magistra administracji”.
 • Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce mamy również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „prawo” i nadawania tytułu „magistra prawa”.
 • Jesteśmy także jedyną uczelnią w regionie prowadzącą studia magisterskie na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.
 • Jeden z najlepszych wydziałów prawa w Polsce! Jesteśmy najlepszą uczelnią prawniczą na Podkarpaciudrugą w Polce wśród uczelni niepublicznych. Tak wynika z opublikowanego w 2017 roku przez „Dziennik Gazetę Prawną” „XI Rankingu Wydziałów Prawa”. Po raz piąty zajęliśmy miejsce w "pierwszej trójce", zdobywając ponad 84 punkty i utrzymaliśmy swoją pozycję podkarpackiego lidera w kształceniu na kierunku "prawo"! Na drugie miejsce awansowaliśmy dzięki wysokiej punktacji w kategoriach kadra oraz wymogi i jakość absolwentów. Dzięki temu znaleźliśmy się również w pierwszej dziesiątce zestawienia wszystkich uczelni łącznie – publicznych i niepublicznych. WSPiA wyprzedziła kilka Uniwersytetów m.in. UMCS, KUL, UKSW, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Rzeszowski oraz 12 pozostałych niepublicznych uczelni prawniczych. Ranking DGP jednoznacznie pokazuje także, że WSPiA to najlepsza uczelnia prawnicza na Podkarpaciu. W porównaniu z drugim działającym w Rzeszowie publicznym Wydziałem Prawa, który znalazł się dopiero na 16 miejscu, WSPiA praktycznie w każdej kategorii uzyskała lepsze wyniki, zdobywając 19 punktów więcej.
 • Od wielu lat. realizujemy nowatorski w kraju System Kształcenia Praktycznego dla studentów kierunków: „administracja”, „zarządzanie", „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „prawo”. Jest on ciągle rozwijany i unowocześniany tak, by w jak największym stopniu odpowiadał potrzebom studentów oraz wymogom rynku pracy i pracodawców.
  Kształcenie praktyczne jest realizowane w ramach pięciu ścieżek:

ścieżka pierwsza – pracownie praktyczne i praktyki zawodowe;
ścieżka druga – elementy praktyczne zajęć dydaktycznych;
ścieżka trzecia – seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału empirycznego;
ścieżka czwarta – staże zawodowe;
ścieżka piąta – dodatkowe formy działalności naukowej, kulturalnej i społecznej, podczas których studenci będą zdobywać dodatkowe doświadczenie praktyczne.

Taki system pozwala nam na lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania pracy zawodowej, gdyż oprócz wiedzy ogólnej i specjalistycznej, daje możliwość uzyskania konkretnych umiejętności praktycznych wysoko cenionych na rynku pracy.

 • Absolwenci kończący studia w WSPiA doskonale radzą sobie na rynku pracy! Z badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednoznacznie wynika, że aż 95 procent absolwentów studiów II stopnia naszej Uczelni (kończących naukę w 2014 r.) znalazło zatrudnienie po studiach. Jest to jeden z najlepszych wyników wśród wszystkich uczelni na Podkarpaciu!
  W przypadku jednolitych studiów magisterskich na kierunku "prawo" jest to ponad 93 procent (pierwsze miejsce), a na studiach I stopnia, po których większość studentów kontynuuje naukę aż 80 procent. Według danych MNiSW blisko 60 procent absolwentów WSPiA uzyskuje pracę zaraz po studiach, a średni czas poszukiwania pracy przez naszych absolwentów wynosi około 2-óch miesięcy po zakończeniu studiów. Statystyczny wskaźnik zagrożenia bezrobociem naszych absolwentów jest najniższy w regionie spośród uczelni kształcących prawników. Z kolei względny wskaźnik zarobków jest jednym z najwyższych (wśród absolwentów jednolitych magisterskich studiów jest on najwyższy) na Podkarpaciu. Wyniki pokazują, że absolwenci prawa w WSPiA w pierwszej pracy zarabiają średnio o 300 zł więcej niż absolwenci tego samego kierunku na innych uczelniach w Rzeszowie. Tak wynika z danych opublikowanych w 2016 r. w Ogólnopolskim Systemie Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwenta.
 • Zajęcia w WSPiA prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczająca. Wśród niej są wybitne autorytety naukowe oraz doświadczeni praktycy, m.in.: prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll (m.in.: b. przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. rzecznik praw obywatelskich, b. przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej), prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski (b. minister sprawiedliwości), dr Andrzej Kisielewicz (b. wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego), prof. dr hab. Ludwik Żukowski (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, b. prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie). Zapewniają oni studentom wysoki poziom kształcenia.  Obecnie zatrudniamy ponad 200 profesorów, doktorów, asystentów i lektorów. Ponad 80% naszej kadry naukowo- dydaktycznej to pracownicy zatrudnieni na tzw. pierwszym etacie, traktujący zatrudnienie w naszej Uczelni jako podstawowe miejsce pracy.
 • Posiadamy jeden z najnowocześniejszych i najpiękniejszych kampusów w Polsce! Jest on zlokalizowany w centrum Rzeszowa. Naszym studento zapewniamy znakomite warunki kształcenia w nowoczesnych obiektach (o pow. ok. 21 tys. m2) zlokalizowanych na powierzchni ponad 3 ha w centrum Rzeszowa (budynki: „Collegium Administrativum”, „Collegium Iuridicum”, „Collegium Securitatis”, klub studencki "Zemsta Docenta") oraz w   Przemyślu (3 tys. m2).
 • Naszym studentom zapewniamy zakwaterowanie na okres studiów w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim składającym się z 48 mieszkań o pow. 3,65 tys. m2.
 • WSPiA jako Uczelnia Społeczna. Jesteśmy jedną z niewielu uczelni niepublicznych, o charakterze społecznym. Naszym założycielem jest bowiem organizacja społeczna - stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Studiów Samorządowych i Gospodarczych. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe pochodzące z czesnego przeznaczamy na cele statutowe, w tym zwłaszcza na działalność dydaktyczną, rozwój naukowy, bazę lokalową i wspieranie działalności studenckiej. Stąd piękny kampus i znakomite warunki studiowania. Stąd konkurencyjna opłata za studia w porównaniu z innymi uczelniami.

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka