Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Kadra naukowo - dydaktyczna

Chlubą Uczelni jest kadra naukowo-dydaktyczna, która zapewnia studentom wysoki poziom kształcenia.

Kadrę tę stanowią głównie pracownicy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, a także Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz praktycy: sędziowie Naczelnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej oraz sądów i prokuratur okręgowych i rejonowych, pracownicy m.in.: Izby Skarbowej, Izby Celnej, urzędów celnych, urzędów skarbowych, banków, urzędów administracji rządowej oraz samorządowej.

Od początku działalności liczba nauczycieli akademickich wzrosła dziesięciokrotnie. Obecnie WSPiA zatrudnia ponad 230 profesorów, doktorów, asystentów i lektorów. W WSPiA blisko 80% kadry naukowo-dydaktycznej to pracownicy zatrudnieni na tzw. pierwszym etacie, traktujący zatrudnienie w WSPiA jako podstawowe miejsce pracy.

Wśród pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących zajęcia w WSPiA są m. in.:

prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll (prawo karne)
prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski (prawo administracyjne)
prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk (zarządzanie)
prof. dr hab. Andrzej Witkowski (historia administracji, historia państwa i prawa)
prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Czarnik (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne)
prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski (prawo karne)
prof. nadzw. dr hab. Antoni Dral (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych)
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Eckhardt (prawo konstytucyjne)
prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Gawlik (prawo cywilne)
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak (prawo konstytucyjne, prawo karne, bezpieczeństwo wewnętrzne)
prof. nadzw. dr hab. Jerzy Kitowski (ekonomia, analiza ekonomiczno-finansowa)
prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak (prawo karne, postępowanie karne, kryminalistyka, kryminologia)
prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Lankosz (prawo międzynarodowe)
prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maciejko (prawo administracyjne i postępowanie administracyjne)
prof. nadzw. dr hab. Piotr Osowy (prawo cywilne, postępowanie cywilne)
prof. nadzw. dr hab. Jerzy Posłuszny (prawo administracyjne)
prof. nadzw. dr hab. Robert Sawuła (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne)
prof. nadzw. dr hab. Jan Świtka (prawo karne, kryminologia)
prof. nadzw. dr hab. Adam Taracha (kryminalistyka, prawo karne, prawo policyjne)
prof. nadzw. dr hab. Bożena Wieczorska (prawo administracyjne, prawo gospodarcze)
prof. nadzw. dr hab. Ludwik Żukowski (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne)
prof. nadzw. dr Andrzej Kisielewicz (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo własności przemysłowej)
prof. nadzw. dr Petro Steciuk (prawo konstytucyjne porównawcze)
dr hab. Wiesława Kuźniar (marketing)
dr hab. Janusz Strojny (zarządzanie)
dr hab. Renata Świrgoń-Skok (prawo rzymskie, łacina)
dr Małgorzata Babula (prawa człowieka, nauka o państwie i prawie)
dr Robert Bałdys (prawo karne, bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia)
dr Beata Bury (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych)
dr Małgorzata Chackiewicz (przestępczość transgraniczna, administracja celna w Polsce)
dr Dorota Ferenc-Kopeć (nauka o państwie i prawie, prawa człowieka)
dr Zofia Frączek (etyka pedagogiczna, teoria wychowania)
dr Dariusz Fudali (penitencjarystyka)
dr Agata Furgała (kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne)
dr Małgorzata Gajda-Durlik (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne)
dr Leszek Gajos (socjologia)
dr Agnieszka Gałakan-Halicka (prawo cywilne)
dr Mariola Grzebyk (zarządzanie zasobami ludzkimi)
dr Grzegorz Hayder (bankowość)
dr Lidia Kaliszczak (przedsiębiorczość, zarządzanie, logistyka)
dr Hubert Kawalec (socjologia, Public Relations, marketing)
dr Waldemar Kalita (handel zagraniczny, międzynarodowe stosunki gospodarcze)
dr Justyna Kędra (socjologia)
dr Magdalena Kędzior (prawo Unii Europejskiej)
dr Janusz Kisielewicz (nauka o administracji)
dr Maciej Kobak (prawo administracyjne, postępowanie administracyjne)
dr Wojciech Konaszczuk (prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej)
dr Mirosław Kurek (ekonomia, ekonomika przemysłu)
dr Barbara Lulek (profilaktyka społeczna)
dr Paweł Łabuz (kryminalistyka, prawo karne)
dr Paweł Łuczkowski (nauki wojskowe, zarządzanie kryzysowe)
dr Lucyna Mac-Czarnik (psychologia)
dr Bronisław Majgier (prawo administracyjne, prawo konstytucyjne)
dr Marcin Marszałek (prawo gospodarcze)
dr Anna Mazurkiewicz (zarządzanie zasobami ludzkimi)
dr Wacław Mróz (historia administracji, historia państwa i prawa)
dr Andrzej Mucha (prawo karne)
dr Przemysław Niemczuk (prawo administracyjne, bezpieczeństwo wewnętrzne)
dr Leszek Piczak (ekonomia ochrony środowiska, ekonomika inwestycji)
dr Marta Pietras-Eichberger (prawo międzynarodowe publiczne)
dr Rafał Polak (politologia, public relations, polityka informacyjna służb i instytucji BW, e-administracja)
dr Maciej Rymanowski (kryminalistyka)
dr Stanisław Rysz (zarządzanie kryzysowe)
dr Tomasz Safjański (kryminologia, kryminalistyka)
dr Barbara Skoczyńska-Prokopowicz (socjologia, public relations)
dr Bożena Sowa (ekonomia, rachunkowość)
dr Marian Szkodziński (socjologia bezpieczeństwa wewnętrznego)
dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska (prawo karne, kryminologia)
dr Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska (prawo karne)
dr Marek Uryniak (ekonomika inwestycji)
dr Piotr Witkowski (prawo celne)
dr Andrzej Zapałowski (nauki wojskowe)
dr Lech Żukowski (rozwój kompetencji społecznych i osobistych, komunikacja interpersonalna)
dr Małgorzata Żyła (prawo medyczne)

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Wygaszacze ekranu, Tapety, e-kartki

Biblioteka