Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Aktualności

Zimowa sesja egzaminacyjna on-line

2020-05-13
Testy on-line na platformie Teams oraz egzaminy na Skype i Zoom – tak zostanie dokończona zimowa sesja egzaminacyjna w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Egzaminy i zaliczenia dla studentów, którzy nie otrzymali oceny z danego przedmiotu, rozpoczęły się w poniedziałek 11 maja 2020 r. Uczelni przygotowała także szczegółowy harmonogram zaliczeń obowiązujący do końca maja. Jest to kolejny przykład na to, że w obliczu pandemii WSPiA sprostała oczekiwaniom swoich studentów, dając im możliwość edukacji i zdawanie egzaminów w formie zdalnej.

Dokończenie zimowej sesji egzaminacyjnej to jeden z elementów przygotowanego przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą scenariusza dokończenia roku akademickiego 2019/2020. Pomimo przedłużenia zimowej sesji aż do września 2020 r. studenci mają możliwość wcześniejszego uzyskania wszystkich ocen i zaliczeń.

Zdawanie egzaminów z zimowej sesji egzaminacyjnej rozpoczęło się – zgodnie z obietnicą prof. Jerzego Posłusznego, Rektora WSPiA – w poniedziałek 11 maja 2020 r. Podzielone zostało w zależności od dotychczasowej formy zaliczenia na kilka części zaliczanych za pomocą różnych narzędzi dostępnych on-line. Zaliczenia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 9:30, a na studiach niestacjonarnych w soboty i niedziele w godz. 9:00 – 10:00. Terminy egzaminów i zaliczeń zamieszczane są w Tygodniowym Rozkładzie Zajęć.

Skype

Przedmioty, które dotychczas były zaliczane w formie tradycyjnej teraz zaliczane, będą za pomocą dostępnych platformy do edukacji zdalnej. Studenci, którzy chcą uzyskać zaliczenie z ćwiczeń lub warsztatów, będą odpowiadać na pytania prowadzącego na platformie Skype lub w formie kontaktu e-mail z nauczycielami akademickimi.

Testy on-line

Aby uzyskać pozytywną ocenę z wykładów i konwersatoria należy rozwiązać przygotowany przez prowadzącego test on-line. Testy jednokrotnego wyboru, obejmujące zagadnienia z całego przedmiotu udostępniane będą w terminach określonych w harmonogramie sesji egzaminacyjnej (na platformie Teams). Linki do przygotowanego testów wraz z informacją o czasie na ich rozwiązanie studenci będą otrzymywać na Wirtualnej Uczelni.

SBS

Przedmioty, które studenci zdawali dotychczas, zaliczając tematy w systemie SBS w Sali tortur, teraz zaliczane będą z pomocą testów on-line na platformie Teams. Zaliczenie dotyczyć będzie wyłącznie studentów, którzy nie uzyskali oceny pozytywnej i mogą w ten sposób otrzymać maksymalnie ocenę dostateczną. Aby przystąpić do zaliczania, student w formularzu elektronicznym deklaruje „tematy”, które chce zdać w celu zaliczenia przedmiotu. Następnie otrzyma od egzaminatora indywidualny test składający się z dwóch pytań do każdego wybranego „tematu” oraz informacją o czasie przeznaczonym na jego rozwiązanie. Linki do testów udostępniane są w terminach podanych w harmonogramie sesji egzaminacyjnej.

Studenci, którzy uzyskali oceny pozytywne z przedmiotów zaliczanych w formie SBS i chcą uzyskać podwyższenie oceny – obowiązuje dotychczasowy system zaliczania „tematów” w sali tortur w kampusie Uczelni. Języki obce zaliczane będą z pośrednictwem platformy ZOOM.

Szczegółowe informacje na temat zimowej sesji egzaminacyjnej on-line oraz Tymczasowy regulamin zimowej sesji egzaminacyjnej 2019/2020 studenci otrzymali na pocztę studenta i w Wirtualnej Uczelni.

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier