Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Aktualności

WSPiA – uczelnia ceniona przez ogólnopolskie środowisko akademickie

2018-07-05
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest jedyną niepubliczną uczelnią kształcącą prawników, której powierzono organizację dwóch różnych Zjazdów Katedr i Zakładów Prawa. W tym roku Uczelnia będzie gospodarzem Zjazdu Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii. Wcześniej zorganizowała także XIV Ogólnopolski Zjazd Zakładów, Katedr Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji.
Od prawej: prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, prof. Zbigniew Leoński (UAM) oraz prof. Jan Szreniawski (WSPiA i UMCS).
Od prawej: prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły...

WSPiA jedyna niepubliczna uczelnia z takim wyróżnieniem

XIV Ogólnopolski Zjazd Zakładów, Katedr Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji polskich uniwersytetów i Instytutu Nauk Prawnych PAN odbył się w 1996 r. Był to powrót do idei spotkań środowiska administratywistów po 8 latach przerwy. Wydarzenie połączone zostało z ogólnopolską konferencją naukową pt. „Reformy administracji publicznej”. Był to pierwszy w historii i przez wiele lat jedyny przypadek, gdy gospodarzem Zjazdu była uczelnia niepubliczna.

Drugi taki przypadek, gdy uczelnia niepubliczna jest gospodarzem ogólnopolskiego Zjazdu, będzie miał miejsce w 2018 r. We wrześniu X jubileuszowy Zjazdu tym razem Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii odbędzie się także w murach WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Podczas spotkania wybitni prawnicy z całej Polski dyskutować będą o wyzwaniach współczesności stojących przed prawem karnym.

WSPiA na równi z Uniwersytetami

Przyznanie organizacji dwóch różnych Zjazdów Katedr i Zakładów to najwyższe wyróżnienie uniwersyteckiego środowiska akademickiego dla WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Pokazuje także, że rzeszowska uczelnia jest traktowana i stawiana na równi z państwowymi uniwersytetami kształcącymi przyszłych prawników. Jest to ogromne docenienie dorobku naukowego WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz dowód uznania wysiłków w budowaniu własnej kadry naukowej składającej się z wybitnych polskich prawników z różnych dziedzin prawa.

Jak reformować administrację publiczną

Przypomnijmy, że wspomniany wcześniej Zjazd Zakładów, Katedr Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji połączony z ogólnopolską konferencją naukową miał ogromne znaczenie w środowisku akademickim i w reformowanej Polsce. Dyskusja najwybitniejszych prawników administratywistów poprzedziła reformy w polskiej administracji publicznej przeprowadzone w późniejszych latach.

Uczestnicy Zjazdu dyskutowali m.in. o wykonywaniu zadań publicznych przez podmioty prywatne jako elemencie reformy administracji publicznej, podziale terytorialnym dla celów administracji rządowej i samorządowej oraz stylu administrowania i podziału zadań. Mowa była także o potrzebie regulacji prawnej ochrony zabytków, zadaniach administracji terenowej, potrzebach reformy administracji lokalnej, a także ustawy o NSA w kontekście reformy administracji publicznej.

W ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Reformy administracji publicznej” uczestniczyli najwybitniejsi prawnicy administratywiści z całej Polski. Swoje referaty wygłosili wykładowcy WSPiA (wtedy WSAiZ) i UMCS m.in. prof. Jan Szreniawski, prof. Jan Malarczyk, prof. Jan Łukasiewicz, prof. Jerzy Posłuszny (Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej) i dr Longina Gardian-Kawa. W konferencji uczestniczyli także: prof. Grzegorz Leopold Seidler (UMCS), prof. Zbigniew Leoński (UAM), prof. Jan Borkowski (UŁ), prof. Jan Pruszyński (INP PAN), prof. Barbara Kudrycka (UW – filia w Białymstoku), prof. Józef Filipek (UJ). Głos w dyskusji zabrali: prof. Barbara Adamiak (UWr), prof. Józef Paliwoda (INP PAN), prof. Jerzy Stelmasiak (UMCS) oraz prof. Jan Pruszyński (INP PAN).

Teraz przed WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższa kolejne bardzo ważne wydarzenie. Uczelnia jako pierwsza niepubliczna szkoła wyższa będzie gospodarzem Zjazdu Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, który zostanei zorganizowany we wrześniu 2018 r. X jubileuszowe spotkanie naukowców i ekspertów z całej Polski poświęcone zostanie tematyce „Prawa karnego wobec wyzwań współczesności” (więcej na ten temat można przeczytać tutaj).

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier