Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2018/2019
 
 
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który w roku akademickim 2017/2018 uzyskał:
 • wysoką średnią ocen z egzaminów i zaliczeń
 • osiągnięcia naukowe
 • osiągnięcia artystyczne
 • osiągnięcia sportowe
 
Stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje studentom I roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2017/2018 na innej uczelni. Student ma obowiązek udokumentować powyższe osiągnięcia.
 
O stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą ubiegać się również kandydaci na studia, którzy w roku szkolnym 2017/2018 byli laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim i profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.
 
Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów składają obowiązkowo WNIOSEK.
 
 
Wraz z wnioskiem o stypendium rektora dla najlepszych studentów WNIOSKODAWCA składa OBOWIĄZKOWO:
 
1. W przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen:
• dla studentów WSPIA - załącznik nr 4A;
• dla absolwentów innych uczelni – zaświadczenie potwierdzające średnią ocen z egzaminów i zaliczeń za rok akademicki 2017/2018.
 
2. W przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe – załącznik nr 4B wraz z dokumentami poświadczającymi dane osiągnięcia naukowe:
 • projekty badawcze – kserokopia opracowania wyników badań prowadzonych w zespole badawczym,
 • publikacje naukowe – kserokopia pierwszej strony publikacji, strony tytułowej wydawnictwa wraz z numerem ISBN, strona tytułowa czasopisma wraz z numerem ISSN, spis treści oraz kserokopia artykułu,
 • udział w konferencjach naukowych krajowych lub zagranicznych – kserokopia pierwszej strony programu konferencji i strony, na której wymienione jest wystąpienie studenta, kserokopia materiałów pokonferencyjnych,
 • nagrody w konkursach/olimpiadach – dokument potwierdzający udział w konkursie/olimpiadzie, zawierający informację o zasięgu konkursu/olimpiady i uzyskanym miejscu.
 
3. W przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne – załącznik nr 4C wraz z dokumentami poświadczającymi dane osiągnięcia artystyczne:
 • dokument potwierdzający udział w konkursie/wystawie zawierający informację o zasięgu konkursu/wystawy (międzynarodowy/krajowy) i uzyskanym miejscu.
 
4. W przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe – załącznik nr 4D wraz z dokumentami poświadczającymi dane osiągnięcia sportowe:
 • dokument potwierdzający udział w określonych zawodach sportowych, zawierający informację o zasięgu zawodów (międzynarodowy/krajowy) i miejscu zajętym w tych zawodach.
 
5. W przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie art. 181 ust. 1a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - (maturzyści  laureaci olimpiady międzynarodowej albo laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim)  załącznik nr 4E wraz z dokumentami poświadczającymi dane osiągnięcia.
 
 
W przypadku ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów z kilku różnych tytułów, student składa tylko jeden wniosek stypendialny wraz z odpowiednimi załącznikami.
 
 
Uwaga!
Stypendium przekazywane jest w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe. Studenci, którzy podali już wcześniej numer rachunku, nie podają go ponownie.
 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier