Aktualności

Wizyta studyjna w Placówce Straży Granicznej

2019-09-24

20 studentów Koła Naukowego Prawa Międzynarodowgo działającego w WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej wzięło udział w kolejnym wyjeździe studyjnym. Tym razem odwiedzili Placówkę Straży Granicznej w Horyńcu Zdroju. Podczas wyjazdu jego uczestnicy mogli poznać m.in. specyfikę pracy funkcjonariuszy oraz specjalistyczny sprzęt, jakim dysponują.

Wizyta studyjna w Placówce Straży Granicznej w Horyńcu Zdroju zorganizowana została w środę 12 czerwca 2019 r. Uczestniczyli w niej studenci I i II roku studiów I stopnia oraz studenci II roku studiów II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.
Podczas wizyty studyjnej w jednej z 14 takich placówek studentom towarzyszył chor. sztab. SG Daniel Kielar. – Studenci mogli poznać specyfikę pracy w placówce Straży Granicznej oraz strukturę Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej – opowiada Grzegorz Świerad, zastępca opiekun Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego. – poznali także tajniki pracy funkcjonariuszy, metody operacyjne i używany sprzęt – zarówno ten podręczny, jak i ten ciężki. Mogliśmy także zobaczyć miejsce, w którym przebywają osoby nielegalnie przekraczające granice. Dodatkowo studenci poznali najważniejsze regulacje prawne dotyczące procedur zatrzymywania, przetrzymywania, a także omówił prawa osób zatrzymanych – wylicza Grzegorz Świerad.

Przebieg wizyty

Kolejnym etapem wizyty studyjnej był wyjazd na tzw. Zieloną granice. – To była chyba najciekawsza część naszego wyjazdu – uważają studenci, którzy uczestniczyli w wizycie w placówce SG. – Nasz przewodnik omówił system znaków granicznych, ich budowę i rozmieszczenie. Przedstawił także informacje dotyczące długości granicy, jakiej strzegą funkcjonariusze z Horyńca, topografię terenu, a także metody patrolowania odcinka zielonej granicy. Przypomniał nam także regulacje prawne dotyczące przekraczania granicy. Bardzo fajne było też to, że oprowadzający nas funkcjonariusz SG chętnie odpowiadał na wszystkie nasze pytania. To bardzo cenne informacje, które przydadzą nam się w trakcie studiów – opowiadają studenci WSPiA.

 

Straż Graniczna w Horyńcu Zdroju

Placówka Straży Granicznej w Horyńcu Zdroju to jedna z 14 placówek działających na Podkarpaciu. Od południa sąsiaduje z Placówką SG w Lubaczowie, a od północy z Placówką w Hrebennem. Placówce w Horyńcu – Zdroju podlega kolejowe przejście graniczne Werchrata – Rawa Ruska. Obsługuje ono wyłącznie ruch towarowy, posiada szerokotorową linię kolejową. Wizyta Studyjna w Placówce Straży Granicznej w Horyńcu Zdroju organizowana została przez działające w WSPiA Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego.