Zarząd KNPG

 

Obecna kadencja Zarządu KNPG  trwa do 30 września 2016 r. 

 

 

  Prezes Zarządu KNPG

  MAGDALENA HATALSKA

   Studentka Administracji

   kontakt: magdahatalska@vp.pl

 

 

 

   Wiceprezes Zarządu KNPG

  MARCIN SIERŻĘGA

    Student Prawa

    kontakt: 

 

 

 

  Sekretarz Zarządu KNPG

  NATALIA SIERADZKA

   Studentka Administracji 

   kontakt: natalia.sieradzka91@gmail.com