Dokumenty KNPG

Poniżej publikujemy Statut KNPG oraz inne oficjalne dokumenty związane z działalnością Koła.  

Statut KNPG

przyjęty Uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków KNPG z dnia 14 kwietnia 2012 r.

Deklaracja członkowska

wersja z dnia 1 grudnia 2012  r.