Konkurs "Pomysł na biznes"

Podstawowe założenia: 
 • w konkursie może wziąć udział każdy student WSPiA, 
 • projekt biznesplanu może można sporządzić w dowolnej formie, 
 • dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe!
Harmonogram Konkursu: 
 • ogłoszenie konkursu - 01.07.2017 r., 
 • przyjmowanie zgłoszeń do 29.09.2017 r. (najpóźniej do godz. 15.00)
 • rozstrzygnięcie konkursu - 30 września 2017 r. 
Jak dokonać zgoszenia? 
 • kartę zgłoszeniową należy doręczyć Koordynatorowi Konkursu
 • projekt biznesplanu należy wysłać na adres knpg@wpia.eu
Koordynator Konkursu:
 • mgr Rafał Witkowski
 • r.witkowski@onet.pl
 • tel.535 900 222
Do pobrania: