Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Opłaty za studia w roku akademickim 2015/2016

 

Zarządzenie Nr 20/2015

Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu

z dnia 15 maja 2015 roku

w sprawie ustalenia  zasad odpłatności

za I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych
na kierunku „prawo”,

za I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu

na kierunku „administracja/zarządzanie”,

  za I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”

w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu

 w roku akademickim 2015/2016

 

  

Na podstawie § 32 pkt 22 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

 1. Ustalam jednorazową opłatę wpisową dla kandydatów na I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunek „prawo”, dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu (na kierunek „administracja/zarządzanie”) oraz dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” w Wyższej Szkole Prawa i Administracji, w roku akademickim 2015/2016, w wysokości 350,00 zł.

 

 1. Opłaty wpisowej, o której mowa w ust. 1, nie wnoszą:
  1. kandydaci będący studentami i absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu,
  2. laureaci centralnych olimpiad III stopnia: „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” i „Olimpiady Historycznej”,
  3. finaliści „Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie” organizowanej przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Przemyślu w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty,
  4. laureat Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego „Młody Ekonomista”.

 

§ 2

 

Opłata wpisowa podlega zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w WSPiA do dnia otrzymania decyzji o przyjęciu na studia lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia.

 

§ 3

 

 1. Opłata za I rok jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016 wynosi 3900,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 4

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających jednolite studia stacjonarne na kierunku „prawo” w roku akademickim 2015/2016, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 5

 

 1. Opłata za I rok jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016 wynosi 3200,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 6

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających jednolite studia niestacjonarne na kierunku „prawo” w roku akademickim 2015/2016, określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 7

 

 1. Opłata za I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu – na kierunku „administracja/zarządzanie” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016 wynosi 3500,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 8

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego stopnia w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu na kierunku „administracja/zarządzanie” w roku akademickim 2015/2016, określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 9

 

 1. Opłata za I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu na kierunku „administracja/zarządzanie” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016 wynosi  3000,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 10

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia niestacjonarne pierwszego stopnia w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu na kierunku „administracja/zarządzanie” w roku akademickim 2015/2016, określa Załącznik Nr 4  do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 11

 

 1. Opłata za I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016 wynosi 3500,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 12

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2015/2016, określa Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 13

 

 1. Opłata za I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016 wynosi  3000,00 zł.
 2. Opłata może być wnoszona według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 14

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”  w roku akademickim 2015/2016, określa Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 15

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

   

Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
w Przemyślu

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 20/2015:

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

 


  

Zarządzenie Nr 21/2015

Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji  w Przemyślu

z dnia 15 maja 2015 roku

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za I i II rok
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  drugiego stopnia
na kierunku „administracja” oraz na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”

obowiązujących  studentów rozpoczynających studia
w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu

w roku akademickim 2015/2016

 

  

Na podstawie § 32 pkt 22 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, zarządzam co następuje:

 

 § 1

 

 1. Ustalam jednorazową opłatę wpisową dla kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunek „administracja” oraz na kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2015/2016 w kwocie 100,00 zł z wyjątkiem, o którym  mowa w ust. 2.
 2. Kandydaci będący studentami i absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu nie wnoszą opłaty wpisowej.

 

§ 2

 

Opłata wpisowa podlega zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w WSPiA do dnia zamknięcia rekrutacji (ostatni dzień składania dokumentów) lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia.

 

§ 3

 

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi, w przypadku przyjęcia kandydata na I rok studiów lub rezygnacji przez kandydata z podjęcia nauki w WSPiA, po terminie składania dokumentów.

 

§ 4

 

 1. Ustalam opłatę za studia dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016, w następujących wysokościach:

 

1) za I rok studiów                       –  3050,00 zł

2) za II rok studiów                      –  3050,00 zł

 

 1. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 5

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2015/2016, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 6

 

 1. Dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016, będących Absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, objętymi „programem lojalnościowym”, opłaty wynoszą:

 

1) za I rok studiów                       –  2594,00 zł

2) za II rok studiów                      –  2594,00 zł

 

 1. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 7

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2015/2016, będących Absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu objętymi „programem lojalnościowym”, określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 8

 

 1. Ustalam opłatę za studia dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016, w następujących wysokościach:

 

1) za I rok studiów                        –  3000,00 zł

2) za II rok studiów                       –  3000,00 zł

 

 1. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 9

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2015/2016, określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 10

 

 1. Dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016, będących Absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu objętymi „programem lojalnościowym”, opłaty wynoszą:

 

1) za I rok studiów                       –  2550,00 zł

2) za II rok studiów                      –  2550,00 zł

 

 1. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 11

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2015/2016, będących Absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu objętymi „programem lojalnościowym”, określa Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 12

 

 1. Ustalam opłatę za studia dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016, w następujących wysokościach:

 

1) za I rok studiów                       –  3050,00 zł

2) za II rok studiów                      –  3050,00 zł

 

 1. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 13

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2015/2016, określa Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 14

 

 1. Dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016, będących Absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu objętymi „programem lojalnościowym”, opłaty wynoszą:

 

1) za I rok studiów                       –  2594,00 zł.

2) za II rok studiów                      –  2594,00 zł.

 

 1. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 15

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2015/2016, będących Absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu objętymi „programem lojalnościowym”, określa Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 16

 

 1. Ustalam opłatę za studia dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016, w następujących wysokościach:

 

1) za I rok studiów                         –  3000,00 zł

2) za II rok studiów                        –  3000,00 zł

 

 1. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 17

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2015/2016, określa Załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 18

 

 1. Dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016, będących Absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
  w Przemyślu
  objętymi „programem lojalnościowym”, opłaty wynoszą:

 

1) za I rok studiów                       –  2550,00 zł

2) za II rok studiów                      –  2550,00 zł

 

 1. Opłaty mogą być wnoszone według wyboru studenta w systemie rat miesięcznych, w dwóch ratach semestralnych lub opłaty jednorazowej za rok.

 

§ 19

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2015/2016, będących Absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, objętymi „programem lojalnościowym”, określa Załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 20

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
w Przemyślu

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 21/2015:

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

 


 

 

Zarządzenie Nr 22/2015

Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu

z dnia 15 maja 2015 roku

w sprawie odpłatności

za II - V rok jednolitych studiów magisterskich
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „prawo”,

za II rok studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych na kierunku „prawo”,

za II - III  rok studiów pierwszego stopnia
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „administracja”,

  za II - III rok studiów pierwszego stopnia
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”

w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu

 w roku akademickim 2015/2016

 

 

Na podstawie § 32 pkt 22 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, ustalam co następuje:

  

§ 1

 

 1. Opłaty za II - V rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2015/2016  wynoszą:

 

 1.  za II rok                            -           3900,00 zł
 2.  za III rok                          -           3900,00 zł
 3.  za IV rok                          -           3900,00 zł
 4.  za V rok                            -           3900,00 zł

 

 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 obowiązuje przy wnoszeniu ich w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku terminowej wpłaty jednorazowej lub terminowych wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone odpowiednio w Załącznikach Nr 1 – Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II – V roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2015/2016, określają odpowiednio Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

  

§ 3

 

 1. Opłaty za II - V rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2015/2016 wynoszą:

 

 1.     za II rok                -           3100,00 zł
 2.     za III rok              -           3100,00 zł
 3.     za IV rok              -           3200,00 zł
 4.     za V rok                -           3200,00 zł

 

 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, obowiązuje przy wnoszeniu ich w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku terminowej wpłaty jednorazowej lub terminowych wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone odpowiednio w Załącznikach Nr 5 – Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II - V roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2015/2016, określają odpowiednio Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 7, Załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 5

 

 1. Opłata za II studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „prawo” w roku akademickim 2015/2016 wynosi 3000,00 zł.
 2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązuje przy wnoszeniu w okresach miesięcznych.
 3. W przypadku terminowej wpłaty jednorazowej lub terminowych wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone w Załączniku Nr 9 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 6

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłaty za studia dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2015/2016, określa Załącznik Nr 9 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 7

 

 1. Opłaty za II - III rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2015/2016 wynoszą:

 

 1.     za II rok                -           3300,00 zł
 2.     za III rok              -           3300,00 zł

 

 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, obowiązuje przy wnoszeniu ich w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku terminowej wpłaty jednorazowej lub terminowych wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone odpowiednio w Załącznikach Nr 10 – Nr 11 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 8

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II -III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2015/2016, określają odpowiednio Załącznik Nr 10, Załącznik Nr 11 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 9

 

 1. Opłaty za II - III rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2015/2016 wynoszą:

 

 1.     za II rok                -           2900,00 zł
 2.     za III rok              -           2900,00 zł

 

 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, obowiązuje przy wnoszeniu ich w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku terminowej wpłaty jednorazowej lub terminowych wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone odpowiednio w Załącznikach Nr 12 – Nr 13 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 10

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II - III roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2015/2016, określają odpowiednio Załącznik Nr 12, Załącznik Nr 13 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 11

 

 1. Opłata za II - III rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkubezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2015/2016 wynoszą:

 

 1. za II rok                             3300,00 zł
 2. za III rok                           3300,00 zł

 

 1. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązuje przy wnoszeniu jej w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku terminowej wpłaty jednorazowej lub terminowych wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone odpowiednio w Załącznikach Nr 14 – Nr 15 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 12

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II - III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2015/2016, określają odpowiednio Załącznik Nr 14, Załącznik Nr 15 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 13

 

 1. Opłata za II – III rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2015/2016 wynoszą:

 

 1. za II rok                              2900,00 zł
 2. za III rok                            2900,00 zł

 

 1. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązuje przy wnoszeniu jej w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku terminowej wpłaty jednorazowej lub terminowych wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone odpowiednio w Załącznikach Nr 16 –  Nr 17 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 14

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II - III roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2015/2016, określają odpowiednio Załącznik Nr 16, Załącznik Nr 17  do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 15

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

   

Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
w Przemyślu

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 22/2015:

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 14

Załącznik Nr 15

Załącznik Nr 16

Załącznik Nr 17

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier