Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Zasady rekrutacji słuchaczy Seminarium Doktoranckiego

Rekrutacja słuchaczy Seminarium Doktoranckiego ma charakter konkursowy.

Celem postępowania konkursowego jest ocena predyspozycji i przygotowania kandydata do aktywnego uczestnictwa w Seminarium Doktoranckim i następnie podjęcia pracy nad rozprawą doktorską.

Uczestnikami Seminarium mogą zostać absolwenci następujących kierunków: „prawo”, „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”, posiadający tytuł zawodowy magistra.

Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w Seminarium Doktoranckim składa podanie (kwestionariusz) do Rektora WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z określeniem obszaru tematycznego rozprawy doktorskiej odpowiadającego zainteresowaniom naukowym Kandydata.

Do podania należy dołączyć:

  1. kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginały do wglądu),
  2. życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej oraz ewentualnie pracy naukowej,
  3. 1 aktualną fotografię (zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 45 x 35 mm),
  4. kopię dowodu osobistego Kandydata.

Do podania można dołączyć:

  • rekomendację promotora pracy magisterskiej lub innego pracownika naukowego,
  • informację zawierającą charakterystykę zainteresowań naukowych oraz przewidywanego projektu naukowo - badawczego (do 5 stron),
  • wykaz publikacji.

 

Ostatecznym terminem składania podań jest dzień 31 października 2019 r.

Podania należy składać w Dziale Nauki i Biblioteki WSPiA.

Rozmowy kwalifikacyjne ze wszystkimi kandydatami, którzy złożyli wymagane dokumenty odbędą się w drugiej połowie listopada 2019 r..

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydata do udziału w Seminarium Doktoranckim podejmuje Komisja Kwalifikacyjna po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych.

Od decyzji Komisji służy odwołanie do Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

 

Uczestnictwo w Seminarium jest płatne.

W roku akad. 2019/2020 opłata wynosi 5.200 zł. Istnieje możliwość wpłat semestralnych lub miesięcznych.
W kolejnych latach uczestnictwa w Seminarium opłata może wzrosnąć jedynie o oficjalny wskaźnik inflacji.

W ramach „programu lojalnościowego” prawo do 30% zniżki w opłacie za uczestnictwo w Seminarium mają absolwenci WSPiA, którzy ukończyli studia I stopnia i II stopnia lub jednolite magisterskie w WSPiA (zrealizowali w WSPiA pełny cykl kształcenia).


 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier