Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne – studia podyplomowe prowadzone wspólnie z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. Plan studiów obejmuje ok. 180 godzin zajęć realizowanych wg Wzorcowego programu studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.
 3. Studia są prowadzone w systemie niestacjonarnym.
 4. Odpłatność za studia wynosi  3.900 zł, dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej i Politechniki Rzeszowskiej przewiduje się 30% zniżki.
 5. Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 30 słuchaczy.
 6. Studia są przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe.
 7. Wymagane dokumenty:
  1. 1 zdjęcie,
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  3. podanie na ustalonym formularzu (pobierz formularz),
  4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej: 51 20300045 1110 0000 0090 6040 BGŻ BNP Paribas S.A.- płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia
 8. Zajęcia obywają się w piątki po południu, soboty i niedziele zjazdowe w budynkach  WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, przy ul. Cegielnianej 14.
 9. Zajęcia prowadzić będą przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, nauczyciele akademiccy z WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej i Politechniki Rzeszowskiej oraz doświadczeni praktycy.
 10. Dodatkowych informacji udzielają: Dział Nowy Wymiar Studiowania, pokój nr 3 - tel. 17 86 70 412 oraz Centrum Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej – 17 865 13 20.
 11. Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu.
 12. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych sygnowane przez Rektorów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej i Politechniki Rzeszowskiej oraz certyfikat specjalisty zamówień publicznych sygnowany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 13. Rekrutacja prowadzona jest w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, ul. Cegielniana 14, bud. "A", pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, w soboty w godz. 8.00-12.00, nr tel. 17 86 70 412. 
 
Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, znającej skomplikowane regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych. Są one skierowane zarówno do osób, które uczestniczą w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych przez zamawiającego, jak i opracowujących oferty po stronie wykonawców.
Studia będą prowadzone w formach umożliwiających zarówno pozyskanie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych. W tym celu znaczna część zajęć będzie realizowana w formie warsztatów. Absolwenci studiów nabędą wiedzę ekspercką pozwalająca im sprawować funkcje specjalistów i konsultantów do spraw zamówień publicznych.
 
Program studiów obejmuje m.in.:
 1. System zamówień publicznych RP.
 2. Zamówienia publiczne w UE.
 3. Podstawy prawa cywilnego i handlowego.
 4. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 5. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.
 6. Zamówienia sektorowe.
 7. Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych.
 8. Umowy w zamówieniach publicznych.
 9. Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne.
 10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 11. System kontroli zamówień publicznych.
 12. Innowacyjne możliwości realizacji zamówień publicznych.
 13. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów w sprawie zamówień publicznych.
 14. Zrządzanie w sektorze publicznym.
 15. Partnerstwo publiczno-prywatne.
 16. Seminarium dyplomowe.
 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier