Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Zamówienia publiczne

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. Plan studiów obejmuje ok. 180 godzin zajęć realizowanych wg Wzorcowego programu studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.
 3. Studia są prowadzone w systemie niestacjonarnym.
 4. Odpłatność za studia wynosi  3.200 zł, dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej przewiduje się 30% zniżki.
 5. Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 30 słuchaczy.
 6. Studia są przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe.
 7. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • podanie na ustalonym formularzu (pobierz formularz),
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej: 51 20300045 1110 0000 0090 6040 BGŻ BNP Paribas S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • kserokopia dowodu osobistego.
 8. Zajęcia obywają się w soboty i niedziele zjazdowe w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, przy ul. Cegielnianej 14.
 9. Zajęcia prowadzić będą przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, nauczyciele akademiccy z WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej i Politechniki Rzeszowskiej oraz doświadczeni praktycy.
 10. Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu.
 11. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych sygnowane przez Rektorów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej i Politechniki Rzeszowskiej oraz certyfikat specjalisty zamówień publicznych sygnowany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 12. Rekrutacja prowadzona jest w Biurze Rekrutacyjnym WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, bud. "A" pokój nr 20 - sprawdź kontakt i godziny otwarcia Biura.

Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, znającej skomplikowane regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych. Są one skierowane zarówno do osób, które uczestniczą w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych przez zamawiającego, jak i opracowujących oferty po stronie wykonawców.

Studia będą prowadzone w formach umożliwiających zarówno pozyskanie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych. W tym celu znaczna część zajęć będzie realizowana w formie warsztatów. Absolwenci studiów nabędą wiedzę ekspercką pozwalająca im sprawować funkcje specjalistów i konsultantów do spraw zamówień publicznych.

Studia prowadzone są pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wspólnie z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza.

 

KIERUNEK Zamówienia Publiczne Plan Studiów 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY

1. Cele procedury udzielania zamówień publicznych - 5 godzin
2. Podstawy prawa cywilnego  i gospodarczego - 15 godzin
3. Przygotowanie postępowania - 10 godzin
4. Rynek zamówień publicznych - 10 godzin
5. System zamówień publicznych w prawie UE - 10 godzin
6. Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 10 godzin
7. Wybrane elementy prawa administracyjnego - 10 godzin
8. Wyłączenie obowiązku stosowania procedur ustawy - Prawo Zamówień Publicznych - 5 godzin
9. Zakres stosowania ustawy - Prawo Zamówień Publicznych - 5 godzin
10. Zarządzanie w sektorze publicznym - 10 godzin
 

SEMESTR LETNI


11. Audyt zamówień publicznych - 5 godzin
12. Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne - 2 godzin
13. Otwarcie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej - 10 godzin
14. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne - 30 godzin
15. System kontroli zamówień publicznych - 2 godzin
16. Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych - 3 godzin
17. Środki ochrony prawnej - 15 godzin
18. Umowa o zamówienie publiczne - 10 godzin
19. Zamówienia sektorowe - 3 godzin
20. Seminarium dyplomowe - 10 godzin
 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier