Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Pomoc społeczna i praca socjalna

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie 190 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • podanie na ustalonym formularzu - pobierz formularz,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BGŻ BNP Paribas S.A. o/Przemyśl) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • kserokopia dowodu osobistego.
 5. Dni zjazdowe: soboty i niedziele.
 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie.
 7. Opłaty za studia:
  • 3 200 zł (możliwość płatności w ratach miesięcznych),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 30% rabatu.
 8. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 9. Rekrutacja prowadzona jest w Biurze Rekrutacyjnym WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, bud. "A" pokój nr 20 - sprawdź kontakt i godziny otwarcia Biura.

Oferowane studia podyplomowe są odpowiedzią na notowane na rynku instytucji pomocy społecznej zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę urzędniczą tworzącą służbę socjalną, wyróżniającą się wysokim poziomem wiedzy w zakresie stosowanego prawa pomocy społecznej sensu largo, jak również stosowanych procedur administracyjnych. Kadrę, która dynamicznie reaguje na zjawisko ciągłego rozwoju regulacji prawnych w dziedzinie pomocy społecznej, zmian organizacyjnych i wymagań kadrowych. Studia korespondują również zapotrzebowaniem osób posiadających status pracownika socjalnego na uzyskanie lub pogłębienie wiedzy w materii prawnej niezbędnej do podniesienia kwalifikacji  w zawodzie i stanowią alternatywę dla ustawowego obowiązku podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie. 

Studia podyplomowe są adresowane do absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. W szczególności powinny spotkać się z zainteresowaniem osób pracujących lub zamierzających podjąć zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub podmiotach niepublicznych – organizacjach społecznych, organizacjach pozarządowych współpracujących na zasadzie partnerstwa w jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w tym również osób zatrudnionych na stanowiskach związanych bezpośrednio z decyzyjnym stosowaniem prawa pomocy społecznej.

Przykładowe przedmioty:

 1. Zadania i cele pomocy społecznej.
 2. Organizacja pomocy społecznej.
 3. Administrowanie pomocą społeczną.
 4. Prywatyzacja zadań publicznych  w sferze pomocy społecznej.
 5. System finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej.
 6. Organizacja pomocy instytucjonalnej w jednostkach samorządu terytorialnego.
 7. Status rodziny w systemie prawa pomocy społecznej.
 8. Organizacja pieczy zastępczej.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier