Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawowe informacje:
 1. Czas trwania: 2 semestry.
 2. W programie 197 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BGŻ BNP Paribas S.A. o/Przemyśl) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia
  • kserokopia dowodu osobistego.
 5. Dni zjazdowe: soboty i niedziele.
 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie.
 7. Opłaty za studia:
  • 3 200 zł (możliwość płatności w ratach miesięcznych),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 30% rabatu.
 8. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 9. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu.
 10. Formularz rekrutacyjny wydrukowany z systemu e-rekrutacji wraz ze zdjęciem i kopiami wymaganych dokumentów (oryginały do wglądu) należy złożyć w Biurze Rekrutacyjnym WSPiA Rzeszowkiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, bud "A" pokój nr 20 ( sprawdź kontakt i godziny otwarcia Biura) - przed upływem terminu zakończenia rekrutacji, tj. do 25 października (piątek) 2019 roku.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zatrudnienia na najwyższych stanowiskach w służbie BHP w zakładach pracy funkcjonujących według unijnych standardów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Prawodawstwo Unii Europejskiej stawia służbie BHP wysokie wymagania dotyczące formalnego poziomu wykształcenia i znajomości zagadnień merytorycznych BHP. Odzwierciedlenie realizacji tych standardów znalazło wyraz w regulacjach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704), zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 246, poz. 2468).

Zgodnie z nim do zatrudnienia na stanowisku starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganym jest (oprócz warunków wskazanych w rozporządzeniu) posiadanie wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.Uczestnictwo w studiach podyplomowych daje słuchaczom możliwość zdobycia, poszerzenia lub zaktualizowania wiedzy z zakresu BHP na wysokim poziomie merytorycznym oraz zapoznania się z obowiązującym prawodawstwem i standardami Unii Europejskiej w zakresie BHP.

Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu.


KIERUNEK Bezpieczeństwo i higiena pracy Plan Studiów 2019/2020
 

SEMESTR ZIMOWY

1. Analiza przyczyn i profilaktyka wypadków przy pracy i chorób zawodowych - 8 godzin
2. Branżowe standardy techniczne bezpieczeństwa i higieny pracy - 20 godzin
3. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowis-ku pracy oraz metodyka ich analizy i oceny - 25 godzin
4. Ergonomia kształtowania warunków pracy - 6 godzin
5. Organizacja systemu ochrony pracy  w Polsce - 4 godziny
6. Prawo pracy i ochrona pracy - 15 godzin
7. Warunki pracy kobiet, młodocianych  i niepełnosprawnych - 6 godziny
8. Zasady ustalania ryzyka zawodowego - 6 godzin

SEMESTR LETNI


9. Podmioty nadzoru nad warunkami pracy - 4 godziny
10. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz zasady ustalania ich okoliczności  i przyczyn - 6 godzin
11. Metody likwidacji i ograniczania szkodliwych czynników w środowisku pracy - 20 godzin
12. Metodyka pracy służb bezpieczeństwa  i higieny pracy - 4 godziny
13. Międzynarodowe prawo bezpieczeństwa  i higieny pracy - 8 godzin
14. Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy i ochrona środowiska naturalnego - 8 godzin
15. Odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy - 4 godziny
16. Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa  i higieny pracy - 2 godziny
17. Psychologia pracy - 8 godzin
18. Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy - 4 godziny
19. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy budynków i pomieszczeń 4 godziny
20.Zasady udzielania pierwszej pomocy oraz profilaktyka i ochrona zdrowia pracowników - 8 godzin
21. Seminarium dyplomowe - 10 godzin

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier