Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Administracja publiczna

Podstawowe informacje:
 1. Czas trwania: 2 semestry.
 2. W programie 185 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BGŻ BNP Paribas S.A. o/Przemyśl) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • kserokopia dowodu osobistego.
 5. Dni zjazdowe: soboty i niedziele.
 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie.
 7. Opłaty za studia:
  • 3 200 zł (możliwość płatności w ratach miesięcznych),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 30% rabatu.
 8. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich).
 9. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu.
 10. Formularz rekrutacyjny wydrukowany z systemu e-rekrutacji wraz ze zdjęciem i kopiami wymaganych dokumentów (oryginały do wglądu) należy złożyć w Biurze Rekrutacyjnym WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, bud. "A" pokój nr 20 (sprawdź kontakt i godziny otwarcia Biura) - przed upływem terminu zakończenia rekrutacji, tj. do 25 października (piątek) 2019 roku.

Studia prowadzone są przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą w Rzeszowie.

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy na poszczególnych szczeblach administracji publicznej, a więc zarówno rządowej, jak i samorządowej.

Studia adresowane są one przede wszystkim do osób już zatrudnionych, lub pragnących znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji publicznej.

Program studiów obejmuje realizację przedmiotów ujętych w dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich to blok przedmiotów ogólnych, których celem jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy o charakterze ogólnym. Jednocześnie przedmioty te stanowią wprowadzenie do bardziej szczegółowych oraz specjalistycznych zagadnień wykładanych w ramach bloku przedmiotów kierunkowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu.

Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSPiA.

 

Plan studiów 2019/2020,

kierunek: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

SEMESTR ZIMOWY

1. Aktualne zagadnienia prawa  administracyjnego - 10 godzin
2. Integracja europejska oraz prawo i instytucje UE - 15 godzin
3. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - 10 godzin
4. Postępowanie administracyjne  i sądowoadministracyjne - 15 godzin
5. Prawo pracy w administracji publicznej - 15 godzin
6. Ustrój organów administracji publicznej - 15 godzin
7. Fundusze unijne w administracji - 10 godzin

SEMESTR LETNI

8. Administracyjno-prawne problemy prawa  o nieruchomościach - 10 godzin
9. Funkcjonowanie gospodarki rynkowej - 10 godzin
10. Postępowanie przed samorządowym  kolegium odwoławczym - 10 godzin
11. Prawo rzeczowe - 10 godzin
12. Prawo urzędnicze - 10 godzin
13. Prawo zobowiązań - umowy w administracji 10 3 14. Sądowa kontrola wykonywania administracji publicznej - 10 godzin
15. Seminarium dyplomowe - 10 godzin
16. System podatków i opłat lokalnych - 10 godzin

 

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier