Dla kandydatów na studia

Dlaczego warto studiować w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu Dlaczego warto studiować w Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego Dlaczego warto studiować w Kolegium Prawa
 • wiele atrakcyjnych specjalności;
 • wieloletnie doświadczenie w kształceniu na kierunku administracja;
 • nowoczesny system kształcenia praktycznego;
 • zaczynając studia nie musisz wybierać: "administracja" czy "zarządzanie";
 • doskonałe warunki studiowania

więcej...

 • atrakcyjne specjalności;
 • w procesie kształcenia kładziemy duży nacisk na aspekty praktyczne;
 • nowoczesne Labolatorium Kryminalisyczne;
 • nowoczesna strzelnica elektroniczna;
 • porozumienie z Komendą Główną Policji

więcej...

 • jeden z najlepszych wydziałów "prawa" w Polsce!
 • znakomita kadra nauczająca;
 • nowoczesny system kształcenia praktycznego;
 • ścieżka aplikacyjna;
 • uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych

więcej...

Czym jest nowy wymiar studiowania

Dla studentów i kandydatów

System Edukacji Dodatkowej - BED System Kształcenia Praktycznego Stypendia Biuro karier

BED to nowatorskie rozwiązanie po­zwa­lające na rozwijanie za­in­te­re­so­wań i umiejętności studentów. W ramach BED każdy student, studiujący w WSPIA może wybrać dodatkowe bezpłatne zajęcia, m.in.: studia podyplomowe, kursy i warsztaty...

W  WSPiA  funkcjonują dwa systemy stypendialne. Oprócz stypendiów z budżetu państwa (stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi) studenci WSPiA są nagradzani stypendiami z budżetu Uczelni.Informacje o stypedniach

Filmy uczelniane

Prev Next
Otwórz film
2016-06-03III Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego, WSPiA Rzeszów, 10.03.2016 r.
Otwórz film
2016-06-16WSPiA - Nowy wymiar studiowania
Otwórz film
2016-01-28II Podkarpackie Młodzieżowe Święto BW, WSPiA, Rzeszów 26.03.2015 r.
Otwórz film
2016-01-28Otrzęsiny studentów I roku WSPiA, 21 października 2015 r.
Otwórz film
2016-01-28V Dzień Języków Obcych w WSPiA, 15 kwietnia 2015 r.
Otwórz film
2015-10-23III GALA NAJLEPSI Z DOBRYCH WSPIA 2015 oraz spektakl REWIZOR, 9 czerwca 2015 r.
Otwórz film
2015-03-14Otrzęsiny WSPiA 2014 - Koncert "Red Lips"

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Wygaszacze ekranu, Tapety, e-kartki

Absolwenci

Biblioteka