Dla kandydatów na studia

Dlaczego warto studiować w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu Dlaczego warto studiować w Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego Dlaczego warto studiować w Kolegium Prawa
 • wiele atrakcyjnych specjalności;
 • wieloletnie doświadczenie w kształceniu na kierunku administracja;
 • nowoczesny system kształcenia praktycznego

Szczegółowe informacje

 • atrakcyjne specjalności;
 • porozumienie z Komendą Główną Policji;
 • nowoczesne Labolatorium Kryminalisyczne;
 • nowoczesna Strzelnica elektroniczna

Szczegółowe informacje

 • znakomita kadra nauczająca;
 • nowoczesny system kształcenia praktycznego;
 • ścieżka aplikacyjna;
 • uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych

Szczegółowe informacje

Czym jest nowy wymiar studiowania

Dla studentów i kandydatów

System Edukacji Dodatkowej - BED System Kształcenia Praktycznego Stypendia Biuro karier

BED to nowatorskie rozwiązanie po­zwa­lające na rozwijanie za­in­te­re­so­wań i umiejętności studentów. W ramach BED każdy student, studiujący w WSPIA może wybrać dodatkowe bezpłatne zajęcia, m.in.: studia podyplomowe, kursy i warsztaty...

Kto może otrzymać stypendium?

W  Wyższej Szkole Prawa i Administracji  funkcjonują dwa systemy stypendialne. Oprócz stypendiów z budżetu państwa, studenci WSPiA są nagradzani stypendiami z budżetu Uczelni.

Informacje o stypedniach

Filmy uczelniane

Prev Next
Otwórz film
2013-12-20Prezentacja studiów w WSPiA w roku akademickim 2014/2015
Otwórz film
2015-03-14SOFKA 2014
Otwórz film
2015-03-14Otrzęsiny WSPiA 2014 - Koncert "Red Lips"
Otwórz film
2015-03-14Graduacja absolwentów WSPiA, Rzeszów, lipiec 2014 r.
Otwórz film
2014-09-16Gala Najlepsi z dobrych 2014 oraz spektakl Fredry Zemsta czy Docenta?, 12.06.2014 r.
Otwórz film
2014-11-24Dzień Języków Obcych w WSPiA, 2 kwietnia 2014 r.
Otwórz film
2014-04-25Otrzęsiny studentów I roku WSPiA, koncert "Jamal", 9.12.2013

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Wygaszacze ekranu, Tapety, e-kartki

Absolwenci

Biblioteka