Dla kandydatów na studia

Dlaczego warto studiować na kierunku ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE Dlaczego warto studiować na kierunku PRAWO Dlaczego warto studiować na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • wieloletnie doświadczenie w kształceniu na "administracji";
 • atrakcyjne specjalności;
 • zaczynając studia nie musisz wybierać: "administracja" czy "zarządzanie";
 • najlepsza "administracja" wśród uczelni niepublicznych w Polsce;
 • wysokie oceny PKA;
 • krótki czas poszukiwania pracy;
 • nowoczesny system kształcenia praktycznego;
 • doskonałe warunki studiowania;

więcej...

 • jeden z najlepszych wydziałów "prawa" w Polsce w XII Rankingu Gazety Prawnej,
 • piąte miejsce w Polsce w rankingu Perspektyw 2017;
 • znakomita kadra nauczająca;
 • nowoczesny system kształcenia praktycznego;
 • ścieżka aplikacyjna;
 • uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
 • absolwenci "prawa" w WSPiA najszybciej w regionie znajdują pracę po studiach

więcej...

 • jako pierwsza uczelnia na Podkarpaciu uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na "bezpieczeństwie wewnętrznym";
 • oferujemy atrakcyjne specjalności;
 • w procesie kształcenia kładziemy duży nacisk na aspekty praktyczne;
 • absolwenci WSPiA znajdują pracę w Wojsku, Policji, Strazy Granicznej i i nnych służbach mundurowych;
 • nowoczesne Laboratorium Kryminalisyczne;
 • nowoczesna strzelnica elektroniczna;
 • porozumienie z Komendą Główną Policji

więcej...

Czym jest nowy wymiar studiowania

Dla studentów i kandydatów

System Edukacji Dodatkowej - BED System Kształcenia Praktycznego Stypendia Akademickie Biuro Karier

BED to nowatorskie rozwiązanie po­zwa­lające na rozwijanie za­in­te­re­so­wań i umiejętności studentów. W ramach BED każdy student, studiujący w WSPIA może wybrać dodatkowe bezpłatne zajęcia, m.in.: studia podyplomowe (pierwszy semestr) , kursy i warsztaty.

Dowiedz się więcej o BED

W  WSPiA  funkcjonują dwa systemy stypendialne. Oprócz stypendiów z budżetu państwa (stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi) studenci WSPiA są nagradzani stypendiami z budżetu Uczelni.Informacje o stypedniach

Filmy uczelniane

Prev Next
Otwórz film
2018-04-24Wybierz studia w NOWOCZESNEJ UCZELNI - studiuj w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej
Otwórz film
2018-07-24V Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego w WSPiA, 7 czerwca 2018 r.
Otwórz film
2017-06-30Zostań studentem WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
Otwórz film
2018-01-22Otrzęsiny WSPiA 2017 - WEEKEND i ŁOBUZY
Otwórz film
2017-11-07Inauguracja roku akademickiego 2017-2018, Rzeszów 14 października 2017 r.
Otwórz film
2017-11-06IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego, WSPiA Rzeszów, 17.05.2017 r.
Otwórz film
2017-06-30Koncert na powitanie w Rzeszowie WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Absolwenci

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier