Dla kandydatów na studia

Dlaczego warto studiować w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu Dlaczego warto studiować w Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego Dlaczego warto studiować w Kolegium Prawa
 • wiele atrakcyjnych specjalności;
 • wieloletnie doświadczenie w kształceniu na kierunku administracja;
 • nowoczesny system kształcenia praktycznego

Szczegółowe informacje

 • atrakcyjne specjalności;
 • porozumienie z Komendą Główną Policji;
 • nowoczesne Labolatorium Kryminalisyczne;
 • nowoczesna Strzelnica elektroniczna

Szczegółowe informacje

 • znakomita kadra nauczająca;
 • nowoczesny system kształcenia praktycznego;
 • ścieżka aplikacyjna;
 • uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych

Szczegółowe informacje

Czym jest nowy wymiar studiowania

Dla studentów i kandydatów

System Edukacji Dodatkowej - BED System Kształcenia Praktycznego Stypendia Biuro karier

BED to nowatorskie rozwiązanie po­zwa­lające na rozwijanie za­in­te­re­so­wań i umiejętności studentów. W ramach BED każdy student, studiujący w WSPIA może wybrać dodatkowe bezpłatne zajęcia, m.in.: studia podyplomowe, kursy i warsztaty...

Kto może otrzymać stypendium?

W  Wyższej Szkole Prawa i Administracji  funkcjonują dwa systemy stypendialne. Oprócz stypendiów z budżetu państwa, studenci WSPiA są nagradzani stypendiami z budżetu Uczelni.

Informacje o stypedniach

Filmy uczelniane

Prev Next
Otwórz film
2015-05-14Nowy Wymiar Studiowania - prezentacja studiów w Wyższej Szkole Prawa i Administracji
Otwórz film
2015-10-23III GALA NAJLEPSI Z DOBRYCH WSPIA 2015 oraz spektakl REWIZOR, 9 czerwca 2015 r.
Otwórz film
2015-05-18II Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego, WSPiA, Rzeszów 26.03.2015 r.
Otwórz film
2015-04-28Symulowana rozprawa karna w wykonaniu studentów WSPiA
Otwórz film
2015-03-14Otrzęsiny WSPiA 2014 - Koncert "Red Lips"
Otwórz film
2015-03-14SOFKA 2014
Otwórz film
2015-05-08Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w WSPiA, Rzeszów 18.10.2015 r.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Wygaszacze ekranu, Tapety, e-kartki

Absolwenci

Biblioteka